Dlaczego Warto Inwestować w Nieruchomości Przez AssetsPro

Kupując udziały w formie tokenów w firmie AssetsPro zarabiamy pieniądze z wynajmu nieruchomości na początku na Zanzibarze. Możemy tu zarobić z wynajmu ok 10% rocznie ale dzięki pewnemu mechanizmowi nie tylko z czasem będziemy zarabiać więcej ale też mamy duże szanse na zarobieniu na wzroście wartości tokena.

W skrócie chodzi o to, że firma AssetsPro będzie skupowała tokeny z rynku i je deaktywowała dzięki czemu z czasem będzie coraz mniej tokenów. Natomiast dzięki wymuszonej reinwestycji, wartość firmy jak i dochodów z najmu będzie rosła.

Czyli firma będzie miała większą wartość, zarabiała więcej z wynajmu a zyski będą dzielone na mniejszą ilość tokenów co w perspektywie czasu powinno przełożyć się na znacznie większe zyski. Dokładniej wyjaśniam to na poniższym video.